BEZO-Consult steunt Stichting Leukemie.nl

meer informatie >>

  Home

  Nieuws

  Historie

  Juridisch advies

  Organisatieadvies

  Samenwerking

  Contact

Juridisch advies

 

 

Eveline Zorgdrager is flexibel, direct inzetbaar en gewend om onder (tijds-)druk te werken. Haar werk kenmerkt zich door een hoge productiviteit en uitgebreide kennis van en ervaring met de diverse disciplines.

 

Specialisaties:

 

Advisering, behandeling van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepzaken

ten behoeve van overheden en non-profitorganisaties:

 

- Ambtenarenrecht en arbeidsrecht

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Participatiewet (PW)

- Ruimtelijk bestuursrecht (WABO)

- Algemene juridische advisering op het gebied van bestuur(proces-)recht

 

 

 

  Eveline Zorgdrager op                  >>