BEZO-Consult steunt Stichting Leukemie.nl

meer informatie >>

  Home

  Nieuws

  Historie

  Juridisch advies

  Organisatieadvies

  Samenwerking

  Contact

Nieuws Bezo-Consult

 

April/juni2020

 

Opdracht bij de Politie wordt verlengd tot eind december van dit jaar.

En we gaan verder bij de Gemeente Gooise Meren na een aanbesteding.

De organisatie van de Stichting Leukemie.nl loopt tot maart 2022.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Begin 2020

 

We blijven in ieder geval tot 1 juli bij de Politie.

Verder blijven wij bij de Gemeente Goooise Meren.

De Gemeente De Ronde Venen blijft heel 2020 ons inhuren. Verder ook nog Pantar en Arkin.

De organsiatie van de Stichting Leukemie.nl loopt ook in 2020 door (www.leukemie.nl).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eind september 2018

 

Vervolgopdracht Arbeidsrecht bij de Politie tot in ieder geval 1 januari 2019. Met een toezegging tot maar liefst 1 juli 2019.

Verder juridische inzet bij de Gemeente Gooise Meren.

De organsiatie van de Stichting Leukemie.nl loopt in ieder geval door tot maart 2020.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Privacyverklaring BEZO-Consult

 

Privacyverklaring

BEZO-Consult  respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk wordt behandeld. BEZO-Consult vergaart en bewaart enkel gegevens die door een natuurlijke persoon zelf zijn verstrekt. Bij derden worden geen gegevens van natuurlijke personen opgevraagd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om diensten te leveren en informatie te geven over activiteiten. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

 

Sociale media

BEZO-Consult is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, LinkedIn en

Twitter. Door het volgen van BEZO-Consult op sociale media krijgt BEZO-Consult mogelijk toegang tot een deel van de profielgegevens van de betrokkene. BEZO-Consult volgt ook zelf sociale media en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens van diegenen die actief zijn op sociale media.

 

Verstrekking van gegevens

De gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij BEZO-Consult daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke uitspraak, dan wel wanneer de betrokkene daartoe toestemming verleent.

 

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Degenen van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen, heeft de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te laten veranderen of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kan worden ingediend, dan wel een afspraak hiervoor kan worden gemaakt, via gbeukhof@bezo-consult.nl.

 

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is opgeslagen en gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn is afhankelijk van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Gegevens die niet langer gebruikt worden of bewaard moeten worden, worden binnen twee maanden uit de administratie verwijderd.

 

Beveiliging

BEZO-Consult heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dataverbindingen zijn beveiligd en BEZO-Consult maakt gebruik van toegangscontrole.

 

Bezwaar

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens en/of de (verdere) ontvangst van (verdere) informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan

 

BEZO-Consult

Bosstraat 80

3766 AH SOEST

 

of per e-mail ook richten aan gbeukhof@bezo-consult.nl  Wij zullen dan geen (verdere) informatie sturen.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kan contact worden opgenomen met drs. G. Beukhof, via het postadres, het e-mailadres of per telefoon:

06 53 72 52 55.